Обучение на тема:

 

Новите правила за онлайн търговия

 

 

 

3 декември, 2018г., 9:30ч. 

 БТПП,  зала Б,

гр. София, ул. „Искър“ 9

Meстата са запълнени!

МЕСТАТА СА ЗАПЪЛНЕНИ!

СЛЕДЕТЕ ЗА ДРУГИ ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ НА WWW.EEN-BCCI.COM

Програма

 

 

9:15-9:30 Регистрация

 

9:30 Откриване на събитието

 

9:40-10:40  Сесия I

 

  • Срокът за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. Разходи при връщане на стоката.
  • Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Процес при поръчка онлайн.
  • Задължителна информация на сайта.

 

10:40-11:00 Кафе пауза

 

11:00-12:00 Сесия II

 

  • Платформи за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия при трансгранични сделки с потребители.
  • Алтернативно решаване на спорове от Помирителните комисия
  • Приложимо право и компетентен съд при трансгранични продажби в ЕС

 

12:00-13:00 Сесия III

 

  • Изисквания към онлайн търговците, свързани с новия регламент за личните данни
  • Дискусия

 

Регистрацията е затворена поради запълване на местата!

Кои са лекторите?

Image

 

Игнат Арсенов

директор на Европейски потребителски център България от 2010 г. Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски", магистър по право. Занимава се със защита на потребителите над 16 години.

 

 

Христо Трендафилов

директор на Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние" в Комисията за защита на потребителите. Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски". В КЗП работи от 2006 г.

 

Image
Image

 

Биляна Димитрова

Завършила е право в СУ "Св. Кл. Охридски".  Адвокат с интереси в областта на международното бизнес право и мениджмънт, правото на интелектуална и индустриална собственост.

Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image

Европейският потребителски център в България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), каквито има във всяка държава членка на ЕС и в две европейски държави извън евросъюза - Исландия и Норвегия. Центровете работят заедно, така че вие можете да получите помощ и съвети в собствената си държава при проблеми в чужбина.

Image
Image
Image
Image

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

 

Copyrights © 2018
Create a