Image
Image
Image
Image

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА:


„Политиката на ЕС за развитието на иновациите в Програмен период 2021-2027 г. и мястото на Република България в този процес“

 

11 септември  (петък), 2020 г.,

 9:00 часа

Oнлайн в платформата Google Meet

За да се включите, можете да използвате:

Десктоп компютър или лаптоп

1/ Отворете линка: https://meet.google.com/tpe-jski-kxz     
2/ Изключете Вашия микрофон и камера!
3/ Изберете ASK TO JOIN (Молба за присъединяване)

Мобилно приложение

1/ Изтеглете предварително на вашето устройство GOOGLE MEET / HANGOUTS
2/ При стартиране на приложението трябва да въведете код tpe-jski-kxz 
3/ Изключете Вашия  микрофон и камера!

Връзката ще бъде стартирана в 08:45 часа, за да може всички участници да се присъединят до 09:00часа.

ПРОГРАМА

 
9:00 - 9:05 ч.
Откриване на кръглата маса

 Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП
9:05 - 09:50 ч.

 Презентация на Мария Габриел - член на Европейската комисия с ресор Иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж;
09:50 - 10:10 ч.
„Ролята на Съвета по иновации при БТПП в иновационната инфраструктура на България“

  доц. Йосиф Аврамов - съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП
10:10 – 10:35 ч. 
 „Научни постижения и иновации в БАН - проблеми“

·         чл. кор. проф. Костадин Ганев - зам.- председател на БАН   
10:35 - 10:50 ч.
„Иновативни подходи в българската ядрена енергетика“

·         Александър Николов - член на СД и изп. директор на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
10:50 - 11:05 ч.
 „Наука и иновации в земеделието в България“

·         проф. Мартин Банов - председател на Селскостопанска академия
11:05 - 11:20 ч.
 "Нормативни пречки пред  технологичния трансфер на интелектуалната собственост от Академията към Бизнеса - предизвикателства и решения"

    проф. д-р Владя Борисова - директор на Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС и директор на Офиса за трансфер на технологии към Центъра за компетентност в областта на големите  данни 
11:20 - 11:30 ч.
Дискусии и закриване на Кръглата маса

доц. Йосиф Аврамов

РЕГИСТРАЦИЯ

 

 

Линк за участие и включване в онлайн кръглата маса ще бъде изпратен по имейл на всеки регистриран участник в деня преди събитието.Image
Image

 
Свържете се с нас:

Адрес:1058 София, ул. Искър, 9

Телефон: (02) 8117 525/505/515

Имейл: [email protected]

Copyrights © Българска търговско-промишлена палата

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от тази платформа за регистрация могат да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел. Преди да се регистрирате, моля да се запознаете с приложената към списъка декларация на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни. Можете да я намерите и на адрес:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.html 

 

Create a