Международно състезание за иновативно предприемачество

 

 

 

8ми октомври 2020

14:00 часа

 

След успешна регистрация участниците ще получат по имейл линк за включване в онлайн събитието!

 

 

 

 

 

 

Дейностите по проект „Концепция за международна иновационна мрежа“ включват обмяна на опит в областта на иновационните политики и усъвършенстване методите на сътрудничество между държавните институции, НПО, университети, центрове за трансфер на технологии и индустрията. Предвидено е и насърчаване на предприемаческия дух и култура чрез организиране на обучения и предоставяне на консултантски услуги. Програмата на обученията включва теми в областта на интелектуалната собственост и предприемачеството. Броят на обучените лица ще достигне общо 240 души, или по 80 души от България, Турция и Литва.В рамките на проекта ще се проведе конкурс за иновативно предприемачество, който ще излъчи трима победители от трите държави. Избраните предприемачи ще участват в учебно пътуване в една от страните партньори и ще получат консултантска услуга за развитие на бизнес план. Продължителността на проекта е 15 месеца.

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от тази платформа за регистрация могат да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел. Преди да се регистрирате, моля да се запознаете с приложената към списъка декларация на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни. Можете да я намерите и на адрес:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.html

Copyrights © 2017
Create a