Обучение:

Онлайн продажба на храни и напитки в Китай

4 декември 2019г.

 

Българска търговско-промишлена палата

София, ул. „Искър” № 9, етаж 1, зала „A”

ПРОГРАМА

 

09:00 – 09:15 Регистрация

 

09:15 – 09:25 Откриване

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

 

09:25 – 09:45 Секторът храни и напитки в Китай

           Пазарната реалност

           Възможности в Китай по вид продукт

 

09:45 – 10:30 Електронна търговия с акцент върху храни и напитки

           Електронната търговия и китайските клиенти

           Анализ на основните играчи

           Примери

 

10:30 – 10:40 Въпроси

 

10:40 – 10:50 Кафе пауза

 

10:50 – 11:30 Дигитален маркетинг за внос на храни и напитки в Китай

           Цифрови тенденции в Китай

           Социален пейзаж

           Адаптиране към китайското съдържание

 

11:30 – 12:15 Защита на интелектуалната собственост на храни и напитки в Китай

           Търговски марки, патенти за дизайн и авторски права

           Опаковки и нелоялна конкуренция

           Права върху интелектуалната собственост

 

12:15 – 12:30 Въпроси и финални дискусии

 

12:30– 13:00 Нетуркинг обяд

 

Работният език ще бъде английски!

Koй са нашите гост лектори?

 

Image
Михал Клачински има над десет 
години опит в полските и международните
практики и сега ръководи собствена консултантска
фирма, специализирана в международни сделки
и регулаторни въпроси, включително помощ в
китайския бизнес и въпроси, свързани с
интелектуалната собственост. Опитът му
включва подпомагане на компании, които
създават бизнес в Китай, консултации относно
правилата за преките чуждестранни инвестиции
и договаряне на споразумения за съвместни предприятия.
Той също така съветва по различни аспекти на китайското
законодателство за авторско право, търговски тайни,
търговски марки, Михал е завършил Юридическия факултет
в Харвард (LL.M.) и
Ягелонския университет, Полша. Учи в С
ъчуанския университет в Съчуан (Чънду, Китай)
и в момента работи
по докторска степен по международно право.
Image
Лаура Валеско е координатор на EU SME CENTER, 
където основните й отговорности са развиване на партньорства с
бизнес посредници и организиране на обучения в Европа,с цел
повишаване информираността на МСП, които искат да навлязат на
на пазара в Китай. Преди да се присъедини към центъра за МСП в ЕС, Лаура работи за две
международни мениджърски консултантски компании в Шанхай,
съветвайки международни МСП за навлизането им на китайския пазар. С десет години трудов стаж в Китай, Лаура има дълбоко разбиране на
китайската бизнес среда и култура. Владее испански, английски,
мандарин и френски език.
Участието е безплатно!
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image
Image
Image
Image
Image

Copyrights © 2019

Create a