Image

Уебинар на тема:

„ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИТЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ“

29 юни, 2021г., 10:00ч.

Организиран от Enterprise Europe Network kъм БТПП и Европейски потребителски център към КЗП

ПРОГРАМА

10:00 - 10:10 - Откриване

10:10-11:30 ч Сесия I

· Срок за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. Разходи при връщане на стоката.

· Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Процес при поръчка онлайн.

· Задължителна информация на сайта.

 11:30-12:00ч Сесия II
 
· Платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия.

· Алтернативно решаване на спорове от Помирителните комисии

· Ролята на ЕПЦ при решаване на трансгранични спорове

РЕГИСТРАЦИЯ

Информираме Ви, че Вашите лични данни се обработват и съхраняват съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се запознаете с Декларация за поверителност при защита на личните данни, администрирани от БТПП тук https://www.bcci.bg/declaration-bg.html .

Кои са лекторите?

Христо Трендафилов

Директор на Дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние" в Комисията за защита на потребителите. Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски". В КЗП работи от 2006г.

Image
Image

Игнат Арсенов

Главен директор "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите. Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски", магистър по право. Занимава се със защита на потребителите над 17 години.

Соня Спасова

Директор на Европейски потребителски център България. Тя работи в центъра от 2015 г., като се занимава с решаването на потребителски спорове и преговори с търговци.

Image

Кои сме ние?

Image

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.

Европейският потребителски център в България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), каквито има във всяка държава членка на ЕС, както и в Исландия, Норвегия и Обединеното кралство. Центровете работят заедно, така че вие можете да получите помощ и съвети в собствената си държава при проблеми в чужбина.

Image
Image
Image
Image
Image
Create a