Възможности за финансиране по ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Процедура

"Подобряване на производствения капацитет в МСП"

 

21 февруари, 2019г.

БТПП, Зала А, гр. София, ул. Искър“ 9, от 10:00ч.

 Програма

 

9:45-10:00 Регистрация

10:00-10:10 Откриване

г-н Васил Тодоров - Главен секретар на БТПП

 

10:10-11:00 Панел I

ОПИК: постигнати резултати и предстоящи възможности

 

  • Финансирани проекти и изплатени средства
  • Процедури до края на програмния период

 

11:00-11:15 Кафе-пауза

 

11:15-12:00 Панел II

Процедура "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

 

  • Цел, индикатори и резултати
  • Допустими кандидати и проекти
  • Финансова рамка и бюджет на Програмата

 

12:00-12:15 Дискусии и въпроси


Лектори:

г-жа Илияна Илиева, зам-гл. директор, ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката на РБ

г-жа Албена Мерачева, държавен експерт, сектор "Програмиране", Министерство на икономиката на РБ

 

Регистрирайте се и участвайте безплатно!
Местата са ограничени!
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

 

Copyrights © 2019
Create a