Обучение на тема: Финансиране на иновативни проекти чрез Инструмент за МСП

(РП Хоризонт 2020)

 

 

29 октомври, 2018г.

БТПП, Зала А, гр. София, ул. „Искър“ 9, от 14:00ч

 Програма

 

 

13:30-14:00 Регистрация

14:00-14:10 Откриване

 

14:10-15:00 Панел I Въведение в основните аспекти по темата за инструмент за МСП

 

  • Представяне на инструмента за МСП
  • Условия за кандидатстване
  • Допустимост на разходите
  • Статистика

 Лектор: Беата Папазова

 

15:00-15:15 Кафе-пауза

 

15:15-16:00 Панел II Успешната история на фирма Архимед Ю Ди Ес Ес ООД-разказ на бенефициента от първо лице

 

  • Етапи при изготвяне на документите за кандидатстване
  • Трудности и предизвикателства при кандидатстване
  • Полезни съвети

Лектор: Камен Делибеев

 

16:00-16:20 Панел III  Ролята на Enterprise Europe Network в инструмента МСП и услугата „Оценка на иновационен капацитет“

 

  •        Представяне услугите на център Еnteprise Europe Network
  •       Оценка на иновационен капацитет“

Лектор: Христина Шотекова

 

16:20-16:30 Дискусии и въпроси

Кои са лекторите?

Image

Беата Папазова е магистър по Английска филология и Международни икономически отношения. От университета в Линц, Австрия, г-жа Папазова получава и диплома за Експерт в управлението на МСП. Тя е и експерт с богат професионален опит. Работила е като главен екперт в Информационен издателски център, като бизнес мениджър, а от 1994г. е незаменима част от екипа на БТПП. Към момента г-жа Папазова е съветник по Европейска интеграция и въпроси в Палатата.

Христина Шотекова е магистър по икономика и управление на иновациите от Университета в Страсбург, Франция. Като ръководител на Enterprise Europe Network към БТПП, тя е специализира в предоставянето на консултантски услуги на МСП за развитие на бизнеса, възможности за финансиране, интернационализация и инструменти за по-добро управление на процесите свързани с развитие на иновации.Христина е лицензиран консултант от Академията IMP3rove (международна компания, основана по инициатива на Европейската комисия) и до сега е оценила над 20 български компании и е предоставила квалифицирана подкрепа за повишаване на вътрешния управленски капацитет и растежа на техния бизнес. 

 

Image
Image

Камен Делибеев е магистър по международни отношения с богат опит в сферата на европейските програми. Работи като консултант по разработване на проекти за кандидатстване за финансиране от ЕС. Едно от най-скорошните му постижения е основаването на компанията Архимед Ю Ди Ес Ес ООД и подготовката на проектно предложение по Инструмента за МСП, с което фирмата спечели финансиране за реализиране на иновативен продукт. Чрез този голям успех Камен доказва, че програмата финансира и новосъздадени стартиращи компании, стига целите им да са достатъчно амбициозни и иновативни.  

 

Регистрирайте се и участвайте безплатно!
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image
Image
Image

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

 

Copyrights © 2018
Create a