Обучение на тема:

 

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ОНЛАЙН ТЪРГОВЦИТЕ“

 

 

 

19 ноември, 2019г., 10:00ч. 

 БТПП,  зала Б,

гр. София, ул. „Искър“ 9

 

 

Програма

 

9:30-10:00 Регистрация

 

10:00 Откриване на събитието

 

10:10-11:00  Сесия I

 

  • Срокът за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. Разходи при връщане на стоката.
  • Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Процес при поръчка онлайн.
  • Задължителна информация на сайта.

 

11:00-11:20 Кафе пауза

 

11:20-12:50 Сесия II

 

  • Платформи за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия при трансгранични сделки с потребители.
  • Алтернативно решаване на спорове от Помирителните комисия
  • Приложимо право и компетентен съд при трансгранични продажби в ЕС

 

12:50-13:00 Дискусия

 

13:00-13:30 Нетуъркинг обяд

 

 

Информираме Ви, че Вашите лични данни се обработват и съхраняват съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се запознаете с Декларация за поверителност при защита на личните данни, администрирани от БТПП тук https://www.bcci.bg/declaration-bg.html .

Кои са лекторите?

Image

 

Игнат Арсенов

Главен директор "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите. Завършил е право в СУ "Св. Кл. Охридски", магистър по право. Занимава се със защита на потребителите над 17 години.

 

 

Атанас Начков

Атанас Начков е съветник в Европейски потребителски център България от 2016 година. Той е магистър по право и с втора магистратура „Право на Европейския съюз“, като и двете от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Image
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image

Европейският потребителски център в България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), каквито има във всяка държава членка на ЕС и в две европейски държави извън евросъюза - Исландия и Норвегия. Центровете работят заедно, така че вие можете да получите помощ и съвети в собствената си държава при проблеми в чужбина.

Image
Image
Image
Image

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

 

Copyrights © 2019
Create a