Обучение:

Онлайн продажба на храни и напитки в Китай

4 декември 2019г.

 

Българска търговско-промишлена палата

София, ул. „Искър” № 9, етаж 1, зала „A”

Как ще протече семинарът?

 

09:45 - 10:15 Регистрация

 

10:15 - 10:45 Откриване и представяне на дейността на Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония

 

10:45 - 12:10 Панел 1

  • Предизвикателства при бизнес преговори в Япония
  • Сравнение между европейската и японската култура
  • Японската бизнес култура

 

12:10 - 12:50 Обяд

 

12:50 - 14:15 Панел 2

  •  Японски бизнес практики
  • Полезни съвети при бизнес преговори в Япония

 

14:15 - 15:00 Въпроси и отговори

 

15:00 Закриване

 

Image

Koй е нашият гост лектор?

 

Г-жа Чиеко Накабаяши има богат професионален и изследователски опит в ООН, Японската банка за международно коопериране и Японската агенция за международно сътрудничество. Като лектор тя преподава мениджмънт в университети и бизнес институти в Белгия, Холандия, Камбоджа и Виетнам. През последните четири години г-жа Накабаяши работи като независим експерт към Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония и като изследовател и консултант по глобално бизнес развитие за японски министерства, национални агенции, Toyota, ING/Bank of Mitsubishu Tokyo и Ethibel.

Участието е безплатно
Всеки участник ще получи ръководство за търговия с трети страни!  
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 

Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:

  • намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2B срещи;
  • предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско за- конодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на инте- лектуалната собственост и възможности за финансиране;
  • осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП.
Image
Image
Image
Image
Copyrights © 2017
Create a