ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

 

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И МОБИЛНОСТ НА КАДРИТЕ В СЕКТОРИТЕ МЕХАТРОНИКА И МЕТАЛУРГИЯ

 

 

 

 

За събитието:

 

Основна цел на събитието е да бъдат представени текущите тенденции, предизвикателства и потребности на пазара на труда в секторите мехатроника и металургия, както и инициативите, улесняващи свободното движение на студенти и работници в Европа.

 

Сред тези инициативи са създаването на обща учебна програма за необходимите допълнителни образователни умения, които се изискват от пазара на труда и предстоящото разработване на електронна карта в европейски формат на автобиография. Tя ще съдържа информация за всички придобити умения и компетенции на кадрите в целевите сектори. Електронната карта е нов инструмент, който ще позволи на младите хора лесно да получат специфичен сертификат, изискван от работодателите в съответните държави. Това ще им помогне да навлязат по-бързо на пазара на труда в ЕС. Всички тези мерки ще бъдат изпълнени в рамките на проект МеМевет, чиито цели ще бъдат представени по време на събитието.

 

ПРОГРАМА

13:45– 14:00ч.

 

Регистрация 

14:00– 14:30ч.

 

Представяне на проект MeMeVET

и преглед на сектор мехатроника и металургия

 

14:30– 15:00ч.

Преглед на резултатите от проведено проучване на пазара на труда в целевите сектори - предизвикателства и потребности

 

15:00– 15:30ч.

Предстоящи дейности и инициативи 

 

15:30– 16:00ч.

 Въпроси и отговори

 

16:00ч.-16:30ч.

Коктейл

 

 Форма за регистрация :

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

Тази страница е създадена в рамките на проект MeMeVET, проект N: 591854-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-SSA, финансиран от Европейския съюз по програма ЕРАЗЪМ+ (2014-2020) 

Image
Image
Copyrights © 2018
Create a free landing page —