Обучение на тема:

Кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  процедура "Насърчаване на предприемачеството"

24 юли, 2018г.

БТПП, Зала А, гр. София, ул. „Искър“ 9, от 11:00ч

 

 
Подготовката за подаване на документи вече започна!

 

Какви документи са ви необходими, как да кандидатствате и какви са условията можете да научите
на 24 юли в сградата на Българска търговско-промишлена палата.
 
Заповядайте!

 

 

Програма

 

 

10:30-11:00 Регистрация

 

 

11:00-11:05 Откриване

 

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

 

 

11:05-11:20  Панел I ОПИК: постигнати резултати и предстоящи възможности

 

  • Финансирани проекти и изплатени средства
  • Процедури до края на програмния период

 

11:20-11:30 Въпроси, отговори и дискусии

 

11:30-11:40 Кафе пауза

 

11:40-12:55 Панел II Процедура "Насърчаване на предприемачеството"

 

  • Цел, индикатори и резултати
  • Допустими кандидати и проекти 
  • Финансова рамка и бюджет на Програмата

 

12:55-13:10  Въпроси, отговори и дискусия

 

Лектор: г-н Стефан Попов, директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката

Image

Господин Стефан Попов в главен директор в главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката на Република България. Той е начело на екипа, който насърчава иновациите като един от основните фактори за осигуряване на конкурентоспособност на фирмено и национално равнище.Главната дирекция е Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) за програмния период 2014 – 2020, и е в състава на специализираната администрация на министерството.

Регистрирайте се и участвайте безплатно!
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image
Image
Image
Image
Image
Image

 

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от този списък се събират  с  отчетна цел.

 

Copyrights © 2018
Create a free landing page —