Среща на Евроклуба

към БТПП 

Обсъждане на проектопрограмата на Република България за Председателството на Съвета на ЕС

Image

12 Октомври 2017г.

 

Българска търговско-промишлена палата

София, ул. „Искър” № 9, етаж 1, зала „A”

Как ще протече срещата?

 

Програма

 

10:00 - 10:30 Регистрация

 

 

10:30 - 10:35 Откриване на срещата

  • г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП

 

 

10:35 - 10:45 Обръщение

  • Г-жа Ингрид Шикова, Председател на Евроклуба и модератор на срещата 

 

 

10:45 - 11:05 "Отворено към гражданите" председателство

  • Г-жа Лиляна Павлова, Министър за Българското Председателство на Република България  

 

 

11:05 - 11:25 Анализ на резултатите от членството на България в ЕС- от присъединяване към интеграция  

  •  Доц. Антоний Гълъбов, Преподавател в Нов български университет

 

 

11:25 - 11:30 Закриване на срещата

  • Г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП 

 

 

Image

Лиляна Павлова

 

Г-жа Лиляна Павлова е завършила бакавър по "Международни икономически отношения" към УНСС, магистър по "Публична администрация и европейска интеграция" към Варненски свободен унивеситет " Черноризец Храбър", както и доктор по Икономика. Има следдипломна квалификация "Право" от ИСК при УНСС. Тя има богат професионален опит, включващ експерт в различни организации като ФАР, както и към държавни ведомоства като експерт и началник отдел. През 2009г. тя е предложена за министър на регионалното развитие и благоустройството, като запазва позицията си на депутат през следващите години. През 2017 е избрана за депутат към 44-то НС, което води и до назначаването ѝ за Министър за Българското председателство на Република България. 

Доц. д-р Антоний Гълъбов 

 

Доц. Гълъбов има богат професионален и академичен опит в сферата на социологията и политическите науки както в България, така и в чужбина. Той е доктор по социология, доцент към департамент "Политически науки" към Нов български унивеситет, както и хоноруван преподавател към Софийския университет. Доц. Гълъбов е експерт и консултант на български и международни организации в сфери като: човешките права, самоуправление и регионално развитие и други. Той е основател и член на Българското общество за индивидуална свобода БОИС, и Главен експерт към Националния център за парламентарни изследвания на Народното събрание. 

Image
 Регистрационна форма:
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 

Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:

  • намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2B срещи;
  • предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско за- конодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на инте- лектуалната собственост и възможности за финансиране;
  • осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП.
Image
Image
Image
Image
Copyrights © 2017
Create a