Семинар: Как се прави бизнес с Латинска Америка

20 септември 2017г.

Българска търговско-промишлена палата

София, ул. „Искър” № 9, етаж 1, зала „Б”

 

 

Започни да развиваш бизнеса си!
Излез на нови развиващи се пазари преди конкурентите ти да го направят!

Програма:

 

09:00 - 09:30 Регистрация

 

10:00 - 10:10 Откриване

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

Г-жа Илиана Филиповa, зам.председател на ТПП-Враца

 

10:10 - 11:10 Бизнес възможности в Аржентина, Мексико, Бразилия, Чили, Перу и представяне на ELANBiz

Г-жа Улрика Нейджъл, комуникационен експерт в ELANBiz

 

11:10 - 12:00 Бизнес технологии в Аржентина, Мексико, Бразилия, Чили и Перу

Г-жа Мая Дютур, Институт "Руджер Бошкович", Хърватия

 

12:00 - 13:00 Защита на търговска марка и изобретения: Защита на интелектуална собственост в Аржентина, Мексико, Бразилия, Чили и Перу

Г-жа Амалия Чашесц, Информационно бюро по интелектуална собственост в Латинска Америкa

 

13:00 - 13:30 Срещни експертите (Индивидуални срещи с лектори по предварителна заявка)

 

13:30 Обяд и нетуъркинг

Регистрирайте се и участвайте безплатно!
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image
Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:
• намиране на точните бизнес и проектни парт- ньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2B срещи;
• предоставяне на консултации и организи- ране на обучения относно европейско за- конодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на инте- лектуалната собственост и възможности за финансиране;
• осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП. 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Copyrights © 2017
Create a free landing page —