БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ПРОГРАМА

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

 

 

 

(1 август от 9:00 часа): Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85659016838?pwd=SXFLSlNTVFhKQU5KVEtOQ1lFK2ZSQT09
Meeting ID: 856 5901 6838
Passcode: 171355

(2-4 август от 13:00 часа): Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89545360543?pwd=YmNkeU5JQWNFRUtyWEpXTllsV01iUT09
Meeting ID: 895 4536 0543
Passcode: 673672

 

01-ви август - ДИЗАЙН

09:00 - 13:00ч - лекция, 

13:00-14:00 ч -  формиране на екипи, начало на работа по практически задачи и индивидуални идеи. (с включени почивки между отделни теми)

 

- Методът Дизайн мислене (Design Thinking).

- Създаване на стойностно предложение (value proposition).

- Избиране на целеви пазари и проучване на потребителите.

- Валидиране на нуждите на клиента (customer development).

- Диференциране между продуктова компания и доставчик на услуги.

- Техники за оценка на потенциала на бизнес проекта.

- Конкурентно предимство и диференциране.

- Бизнес моделиране и иновативен бизнес модел.

 

02-ри август - ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

13:00ч. - 18:00ч. (с включени почивки между отделни теми)

 

- Основни стъпки за оформяне на пълноценна стратегия за стартиращ бизнес. 

- Формулиране на концепция за дигитален продукт или онлайн проект. Специално внимание ще се обърне на процеса на валидиране на идеята и начините за ранно получаване на обратна връзка от пазара и първите потенциални клиенти. 

- Защо създавате компания - мисия, визия и ценности.

- Създаване и предварително валидиране на бизнес модел.

- Стратегии за монетизиране на идеята и иновативен бизнес модел.

- Финансово планиране.

- Канали за дистрибуция.

- Позициониране на пазара

- Маркетингова стратегия и клиентско преживяване (customer journey).

- Защо се провалят повечето стартъп проекти?

 

03-ти август - УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТИТЕ

13:00ч. - 18:00ч. (с включени почивки между отделни теми)

 

- Етапи от живота на продукта или проекта.

- Управление на паричните потоци.

- Управление на екипи, характеристика на добрите екипи.

- Комуникации - социални медии, ПР, Storytelling.

- Онлайн присъствие и съдържание.

- Ключови метрики.

- Управление на риска.

- Ключови партньорства.

- Бъдещето на децентрализираните технологии.

 

04-ти август - ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВАТА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

13:00ч. - 18:00ч. (с включени почивки между отделни теми)

 

- Управление на интелектуалната собственост. Правни и регулаторни аспекти на развитието на бизнеса. 

- Стартиране на бизнес като физическо или като юридическа лице.

- Видове компании – как да изберем.

- Регистрация в Търговския регистър.

- Стартиране на бизнеса след регистрация.

- Избор на счетоводител, юрист, консултанти. 

- Договори – видове и подготовка.

- Задължителни изисквания за всеки бизнес - GDPR, Закон за защита на потребителите и др.

- Авторски права и патентно право – законова защита на бизнеса. Как да регистрираме и защитим интелектуалната ни собственост. 

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

КОИ СМЕ НИЕ?

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес средите.

Image
Image

КОИ СА ЛЕКТОРИТЕ?

Лекторите от Сдружение Startup Factory имат дългогодишен опит в провеждането на курсове по предприемачество и доказана експертиза. Емилиян Енев е председател на организацията, неин инициатор и основна движеща фигура. Той е сред основателите на Българската Стартъп Асоциация (BESCO) и носител на множество награди. Управляващ съдружник във високотехнологичната компания Recheck.

Startup Factory e сдружение в обществена полза, работещо активно вече шеста година за развитие на предприемаческата екосистема и новите информационни технологии.

 

Обучението се реализира в рамките на проект „Концепция за международна иновационна мрежа“, финансиран по Програмата за сътрудничество между Република Турция и ЕС, с водещата организация Търговската палата в Трабзон (Турция) в партньорство с БТПП и Търговската палата в Каунас (Литва).

Image
Image

БТПП спазва Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Данните от тази платформа за регистрация могат да бъдат споделени с трети лица, с отчетна цел. Преди да се регистрирате, моля да се запознаете с приложената към списъка декларация на БТПП за поверителност при събирането и обработката на Вашите лични данни. Можете да я намерите и на адрес:  http://www.bcci.bg/declaration-bg.html

Copyrights © 2020
Create a