Семинар: „Предизвикателствата пред онлайн магазините“

15 ноември 2017г.

Българска търговско-промишлена палата

София, ул. „Искър” № 9, етаж 1, зала „Б”

 

 

Започни да развиваш успешен онлайн бизнес!
Информирай се относно
последните новости в законодателството при продажби в интернет!

Програма:

 

09:00 - 09:30 Регистрация

 

09:30 - 09:40 Откриване

Г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП

 

09:40 - 10:40 Сесия 1

 

  •         Срокът за връщане на продукта и право на отказ от договора от страна на потребителя. Разходи при връщане на стоката.

 

  •         Поръчка на стоки по интернет и изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Процес при поръчка онлайн.

 

  •         Информация на интернет сайта.

 

Лектор: Христо Трендафилов, директор на дирекция "Защита на потребителите при продажби от разстояние" към КЗП

 

 

 

10:40 - 11:00 Кафе пауза

 

11:00 - 12:15 Сесия 2

 

 

  •          Платформи за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия при трансгранични сделки с потребители.

 

  •        Алтернативно решаване на спорове от Помирителните комисии

 

  •         Приложимо право и компетентен съд при трансгранични продажби в ЕС.

 

Лектор: Игнат Арсенов, директор на Европейски потребителски център – България

     

      12:15 - 12:30 Дискусия

 

Регистрирайте се и участвайте безплатно!
Местата са ограничени!
Кои сме ние?
Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Евро- пейската комисия в под- крепа на малките и средни предприятия (МСП) с меж- дународна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
 
 
Image
Image

Европейският потребителски център в България е част от мрежата на европейски потребителски центрове (ECC-Net), каквито има във всяка държава членка на ЕС и в две европейски държави извън евросъюза - Исландия и Норвегия. Центровете работят заедно, така че вие можете да получите помощ и съвети в собствената си държава при проблеми в чужбина.

Image
Image
Image
Image
Copyrights © 2017
Create a free landing page —